Blog

REVOLUCE V MĚŘENÍ REFRAKCE VISION-R800

Share on

Uvedením automatického foropteru Vision-RTM 800 na celosvětový trh, zahájila společnost Essilor Instruments, ve spolupráci se skupinou Essilor Group, revoluci v měření refrakce očí. Tento nový způsob měření zrakové ostrosti usnadní práci odborníkům ve světě oční optiky, optometrie, oftalmologie a umožní poskytnutí lepších služeb jejich klientům v kratším čase a s maximální přesností! Pomocí tohoto přelomového, inteligentního foropteru, naplňuje společnost Essilor své poslání – pomáhat všem lidem na celém světě vidět lépe.

Měření refrakce je stěžejní částí našeho oboru a dopomáhá nám určit přesné zrakové potřeby klientů očních optik a očních ambulancí. Metodiky měření, které za posledních 150 let takřka stagnovaly, vstupují do nové éry. Nový inteligentní foropter Vision-R 800 umožňuje očním specialistům optimalizovat zrakové testy, díky kterým jsou schopni měřit refrakci s přesností na 0,01 dioptrie. Z pohledu vyšetřovaného probíhá toto měření v podmínkách blížícím se vidění v jejich každodenních situacích, respektive situacím v jejich reálném životě.

Foropter Vision-R 800 je výsledkem kombinované snahy o nalezení přesnějšího a snáze ovladatelného digitálního přístroje, který umožní za kratší dobu co nejpřesnější změření refrakce a předepsání nejvhodnější korekce pro všechny klienty. Divize společnosti Essilor dávaly pět let dohromady nápady a znalosti zaměřené na tři klíčové oblasti: optickou přesnost foropteru, rychlost a jednoduchost vyšetření a v neposlední řadě komfort pro vyšetřovaného.Jak uvádí Didier Grand Clément, ředitel výzkumu a vývoje v divizi přístrojů: „Na projektu se podílely stovky lidí: naše týmy výzkumu a vývoje, marketingové týmy, výrobní závody, naši partneři v oboru a nejlepší lékaři z celého světa. Vyzvali jsme odborníky na měření refrakce, odborníky z řad lékařů a optometristů, aby podpořili naše vývojové týmy. Dnes máme celosvětově jedinečné expertní centrum zaměřené na vyšetření zraku.“ V době globalizace učinila společnost Essilor Group odvážné strategické rozhodnutí vyrábět tento přístroj ve Francii. Návrhy se zhotovují v oblasti Paříže, výroba probíhá ve městě Ligny-en-Barrois, v továrně s dlouholetou historií “La Compasserie“, kde je možné spojit všechny dovednosti, zkušenosti a zařízení potřebné pro výrobu. „Pracovali jsme se špičkovými materiály a nejmodernějšími technologiemi“, zdůrazňuje Milan Terš, Country Instrument Manager CZ a SK. „Prototypy přístrojů VR-800 byly po celou dobu vývoje svěřovány špičkovým odborníkům z optometrie a oftalmologie. Na základě jejich námětů a připomínek byla průběžně vylepšována konstrukce přístroje a jeho unikátní algoritmy. Vytyčeným cílem společnosti Essilor bylo zkonstruovat přístroj, který bude jednoduchý, bude se intuitivně ovládat a zkrátí čas potřebný k vyšetření zraku. Když spolupracují lidé z různých oddělení a různých profesí, jejich znalosti, zkušenosti a v neposlední řadě konkrétní příklady z praxe vytvoří něco, co přesahuje pouhou vizi. Výsledkem je velká inovace přesahující dosavadní možnosti měření refrakčního stavu oka,“ dodává Milan Terš.

Konstrukce tohoto revolučního nástroje zahrnuje velké množství inovací a patentů.

„Tento revoluční foropter nám umožňuje předepisovat korekce s přesností jedné setiny dioptrie. Na základě odpovědí vyšetřovaného vyhodnotí aplikované algoritmy ideálně navazující kroky pro dosažení nejpřesnějšího předpisu korekce. Jako jeden z příkladů aplikování chytrých testů si uveďme vyšetřovaní cylindrické korekce. V minulosti jsme vždy postupovali ve čtyřech krocích: Stanovení sférické hodnoty, předběžné osy cylindru, hodnoty cylindru a následné úpravy sférického ekvivalentu. S využitím chytrých testů přístroje Vision-R 800 dosáhneme přesného výsledku již ve dvou krocích:

1. určení sférického ekvivalentu

2. současné určení osy cylindru a cylindrické optické mohutnosti při zachování sférického ekvivalentu.

Vyšetření je výrazně rychlejší a zaručuje klientovi maximální komfort. Díky tekuté čočce, která je součástí optického modulu a její rychlosti změny vrcholové lámavosti v reálném čase, si je klient u jednotlivých testů zcela jistý správností své odpovědi. Zohledněny jsou všechny odpovědi, včetně odpovědi nevím nebo nejsem si jistý! To přispívá k naprosté důvěře v konečný výsledek. Ušetřený čas při měření refrakce můžeme využít k preciznějšímu prodeji brýlových čoček," uvádí Mgr. Roman Heinz, Sales and Product Expert CZ a certifikovaný školitel pro přístroj Vision-R 800 pro CZ a SK.