Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
CS > O VAŠEM ZRAKU > O VAŠEM ZRAKU - ZÁKLADNÍ INFORMACE
O VAŠEM ZRAKU
 

Zdravý zrak z odborného hlediska

Je důležité, abyste pochopili principy vidění a fungování zraku, protože tyto znalosti vám pomohou uchovat si zdravý zrak teď i v budoucnu. V tomto dokumentu najdete informace o Funkcích oka, Zdravém zraku a Brýlích. Pečlivě a objektivně jsme pro vás vybrali tyto informace doprovázené ilustracemi a uceleným, srozumitelným vysvětlením. Udělejte si čas na pochopení vidění a udržení zdravého zraku.

Lidské oko je orgán zraku

Lidské oko je orgán, jehož prostřednictvím vnímáme světlo, a prostřednictvím kterého přijímáme z okolního světa více informací než prostřednictvím jakéhokoliv z dalších 4 smyslů. Zrak používáme téměř pro všechny své činnosti – čtení, práci, sledování televize, psaní dopisů, řízení auta a pro mnoho dalších činností.

Zrak je nejcennější ze všech pěti smyslů a mnoho lidí se obává oslepnutí víc než jiného zdravotního postižení. Zrak nám umožňuje rozpoznávat tvary, barvy a rozměry předmětů v okolním světě tak, že zpracovává světlo odražené od předmětů.

V oku se dochází k přeměně světelných paprsků na elektrické signály, které jsou dále odesílány do mozku, kde jsou interpretovány jako vizuální obrazy. Oční bulva je v lebce usazena v ochranné kónické dutině, tzv. orbitě, která má průměr přibližně 2,54 centimetrů. Vystýlku orbity tvoří vrstvy měkkých tukových tkání, které chrání oko a umožňují jeho snadný pohyb. Pohyb oka určuje 6 svalů. Nejdůležitější části oka tvoří duhovka (iris), rohovka (cornea), čočka (lens), sítnice (retina), spojivka (tunica conjuctiva), makula (macula lutea – žlutá skvrna) a optický nerv.

 

 

 

Vnímání světla

Lidské oko se skládá z mnoha částí, které navzájem spolupracují při přeměně světelných paprsků  procházejících zornicí (pupila) na informaci, kterou dokáže mozek interpretovat. Světelné paprsky, které dopadají na předměty, odrážejí se od nich a procházejí zornicí, určují barvu a jas vnímané mozkem. Tento složitý proces nám umožňuje vnímat úzký rozsah elektromagnetického spektra jako viditelné světlo, a rozpoznávat naše okolí.

 

Zaostřování oka

 

V zadní části oka se nachází zakřivená světločivná vrstva, nazývaná sítnice. Sítnice je citlivá na dopadající světelné paprsky a funguje jako posel předávajíc zprávy do mozku. Mozek z obdržených informací vytváří obraz.

Při pohledu na předmět dochází ke třem procesům:
1. Obraz je oříznut tak, aby se vešel na sítnici.
2. Rozptýlené paprsky jsou soustředěny (zaostřeny) na sítnici.
3. Obraz je „prohnut“ tak, aby odpovídal zakřivení sítnice.

Čočka, umístěná mezi sítnicí a zornicí, umožňuje oku splnit tyto tři funkce. Čočka, která je v centrální části silnější, spolupracuje při zaostřování obrazu na sítnici s vrchní vrstvou oka – rohovkou.

Zraková ostrost

Zraková ostrost označuje rozlišovací schopnost vidění a udává, jak dobře dotyčná osoba vidí. Pro měření zrakové ostrosti se používá Snellenův optotyp.Tento test určí, jaké detaily je vyšetřovaná osoba schopna rozlišit ve standardizované tabulce s písmeny ze vzdálenosti 6 metrů. Osoba s vizem 6/6 rozpozná ze vzdálenosti 6 metrů stejné detaily, které ze vzdálenosti 6 metrů rozpozná standardní pozorovatel. Hodnota 6/6 neznamená dokonalý zrak, protože je možné vidět lépe než udává hodnota 6/6. Čím menší je hodnota ve jmenovateli zrakové ostrosti, tím větší je zraková ostrost.

 

 

 


$Resources:imgRssButtonImgAlt;
RSS
Tisk
Tisk
Odeslat
Poslat příteli
ZmenšitZvětšit
Velikost textu